Golfbaner

Tolstrup Anlægsgartner har siden 2013 passet og plejet baneanlægget på Kellers Park Golf Club.

Plejeniveauet er særdeles højt, og der kræses for græsset. Det daglige arbejde tilrettelægges og udføres, således det er til mindst mulig gene for banens mange brugere.

Arbejdsopgaverne på golfbanen omfatter:

  • Græsklip (greens, tees, fairway, roof)
  • Prikling
  • Vertidræn
  • Vertikalskæring
  • Topdress
  • Koordinering af vandingsanlæg
  • Samt løbende mange ad hoc opgaver (fx træpleje og drænarbejde)

Klipning af fairway med cylinderklipper

Prikling af golfbanens mange greens – efterfølgende en gang topdress