Vintertjeneste

Med et gennemarbejdet vintersetup kan vi tilbyde en professionel håndtering af glatførebekæmpelse, hvor du trygt kan overlade saltning og snerydningen i vores hænder.

I vinterhalvåret står vi parat til at glatførebekæmpe din virksomhed, inden morgenstunden og den travle trafik indtræffer.

Vi har de fornødne kompetencer til at klare vinterbekæmpelse af store pladser og veje, hvor de større maskiner kan vise stor effektivitet. Til de mindre stier og indgange er vores mindre maskinel den mest optimale og effektive løsning, som gør det muligt at klare saltning og snerydning i ét.

Gennem et stærkt vinterberedskab, som indebærer fornødne stordriftsfordele, kan vi tilbyde vores kunder konkurrencestærke priser, hvor kvalitet og effektivitet er i højsædet. Gennem hele vinterhalvåret er Tolstrup Anlægsgartner via DMI og Vejdirektoratet opdateret på vejrsituationen døgnet rundt, så vi er klar til at rykke ud til glatførebekæmpelse.

Vi arbejder i mange byer tværs gennem Jylland og Fyn, hvormed vi har mulighed for at tilbyde potentielle kunder en nærmere uddybning af, hvad vi kan tilbyde.

Snerydning ved privat virksomhed

Saltbilen påfyldes, så den er klar til en ny tur

Kunststofbane ryddes for sne