Whistleblowerordning

Vi har hos Tolstrup A/S etableret en whistleblowerordning, som du kan læse mere om på denne side.

Vi opfordrer dig til at læse følgende, før du anmelder en mistanke eller bekymring.

Du kan anmelde mistanke om uretmæssigheder i Tolstrup A/S indenfor følgende områder:

  • Misbrug af økonomiske midler
  • Regnskabsmæssig manipulation
  • Svig, korruption og bestikkelse
  • Chikane, trusler, fysisk vold og krænkelser
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet

For at sikre anmelderens anonymitet, benytter vi en ekstern partner – Legal Tech Danmark. Dermed har Tolstrup A/S kun adgang til de anmeldte oplysninger og ikke til oplysninger der kan identificere anmelderen.

Ved bekymringer om andre forhold end ovenstående, må vi henvise til andre kanaler. Er du ansat i Tolstrup bedes du rette henvendelse til nærmeste leder og derigennem benytte vores normale ledelsesstruktur. For øvrige, se venligst vores kontaktside.

Whistleblowerpolitik

Du kan foretage en whistlebloweranmeldelse ved at klikke her:
Læs vores whistleblowerpolitik her