Mission, vision og værdier

Fra dag ét har det i Tolstrup givet mening for ejerne at udnytte de særlige forhold, der er i branchen med grøn pleje – i form af udendørs, sæsonpræget arbejde – til at skabe muligheder for mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.

Mission:

”Vi leverer grøn pleje og vintertjeneste til gavn for såvel kunder, miljø,

medarbejdere og virksomhed”

Vision:

”Vi vil være hele Danmarks socialt ansvarlige leverandør indenfor grøn pleje og
vintertjeneste”

Værdier:

”Vi står for kvalitet, et bedre miljø, sikkerhed, medarbejdertrivsel og tætte
kunderelationer”

Socialt formål:

Vi ansætter medarbejdere efter kvalifikationer og potentiale og ikke efter køn, farve eller nationalitet.
Vi har som mål også at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi vil tilbyde gode opkvalificeringsmuligheder og sikre gode arbejdsforhold.