Vision, mål og værdier

  • Vision: ”Vi vil være hele Danmarks socialt ansvarlige leverandør indenfor grøn pleje og vintertjeneste”
  • Værdier: ”Vi står for kvalitet, et bedre miljø, sikkerhed, medarbejdertrivsel og tætte kunderelationer”
  • Mission: ”Vi leverer grøn pleje og vintertjeneste til gavn for såvel kunder, miljø, medarbejdere og virksomhed”
  • Socialt formål: Vi ansætter medarbejdere efter kvalifikationer og potentiale og ikke efter køn, farve eller nationalitet. Vi har som mål også at ansætte personer fra kanten af arbejdsmarkedet. Vi vil tilbyde gode opkvalificeringsmuligheder og sikre gode arbejdsforhold.