Privatlivspolitik & cookiepolitik

Privatlivspolitik for Tolstrup A/S

Senest opdateret d. 26 Oktober 2023

1: Information om vores behandling af dine personoplysninger

Denne politik beskriver, hvordan Tolstrup A/S indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med kontakt med dig som kunde, leverandør/samarbejdspartner eller jobansøger. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2: Vores identitet og kontaktoplysninger

Tolstrup A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger er:

Virksomhed: Tolstrup A/S

Tolstrup Allé 18, 7000 Fredericia

www.tolstrupanlaeg.dk

CVR-nr.: 36533471

Mail: info@tolstrupanlaeg.dk

Databeskyttelseskoordinator: Økonomichef Nanna Thomsen

Tlf. 2526 1449

Mail: nt@tolstrupanlaeg.dk

3: Hvilke personoplysninger behandler vi

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Generelt behandler vi kun personoplysninger om dig, såfremt de er relevante i forhold til at kunne udføre den almindelige forretning. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige, ikke-følsomme personoplysninger, og vi indsamler aldrig personoplysninger om børn under 13 år.

Hvilke typer oplysninger, vi behandler, afhænger af din rolle, som angivet nedenfor.

3.1 Kunder hos Tolstrup A/S

Når du er kunde hos Tolstrup A/S eller er kontaktperson hos en kunde, behandler vi typisk almindelige personoplysninger som dit navn, titel, fakturaadresse, leveringsadresse, e-mail, telefonnummer, kortmateriale over leveringsadressen, samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver os.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at besvare kundehenvendelser og udarbejde tilbud, koordinere og levere aftalte ydelser, foretage kvalitetsstyring, føre statistik, fakturere og sikre betaling samt opretholde god kundekontakt. Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig eller den kunde, du er kontaktperson hos, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) eller vores legitime interesse i at administrere kundeoplysninger til brug for ovenstående formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f).

Vi sender ikke direkte markedsføring til dig, herunder på e-mail, medmindre vi først har dit samtykke hertil, i overensstemmelse med markedsføringsloven.

Vi opbevarer dine personoplysninger som kunde hos Tolstrup indtil 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor kundeforholdet er ophørt.

3.2 Tolstrups leverandører og samarbejdspartnere

Når du er leverandør eller samarbejdspartner til Tolstrup A/S eller er kontaktperson hos en leverandør/samarbejdspartner, behandler vi almindelige personoplysninger som dit navn, firmaadresse, firmatelefonnummer og -mail, titel, samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at indhente tilbud på leverancer, sikre opfyldelse af aftalte leverancer med dig som leverandør/samarbejdspartner, samt varetage relationen til dig som leverandør/samarbejdspartner. Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) eller vores legitime interesse i at opretholde en relation til en potentiel leverandør/partner, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f).

Vi opbevarer ovenstående oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere så længe, vi har en aktiv relation til partneren. Har der været økonomiske transaktioner med Tolstrup opbevares oplysningerne dog indtil 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor sådanne transaktioner har fundet sted.

3.3 Jobansøgere hos Tolstrup

Når du søger job hos Tolstrup A/S, behandler vi dels de personoplysninger, som fremgår af dit CV, dels oplysninger, der er indhentet fra referencer, samt oplysninger i eventuelle persontests. Det er typisk almindelige personoplysninger som dit navn, kontaktoplysninger, uddannelse, faglige erfaring samt offentligt tilgængelig information, men blandt de oplysninger, du selv giver os, kan der også være tale om oplysninger af fortrolig karakter, samt om særligt følsomme oplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger som jobansøger med det formål at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til den stilling, du søger. Vores grundlag for behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b), da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt eller oplyst med henblik på at blive ansat hos os.

I forbindelse med jobopslag fra Tolstrups side opbevares ansøgninger og tilhørende data i 6 måneder fra rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter det slettes. Uopfordrede ansøgninger opbevares i 6 måneder fra vi har modtaget dem, hvorefter materialet slettes.

3.4 Skadelidte med krav mod Tolstrup

Når du kontakter Tolstrup fordi du mener, vi har ansvar for en skade, behandler vi almindelige personoplysninger som navn, adresse og kontaktdata. Vi kan endvidere have behov for din beskrivelse af skaden og for dit bank kontonummer.

Vi behandler dine personoplysninger som skadelidt med det formål at håndtere dit krav. Vores grundlag for behandlingen er aftalen om med dig eller den kunde, du er kontaktperson hos, om behandling af dit krav jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b).

Vi opbevarer dine personoplysninger som skadelidt hos Tolstrup indtil 5 år efter udgangen af det kalenderår, hvor den pågældende sag er færdigbehandlet.

4: Hvem oplysningerne evt. deles med

Tolstrup A/S kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører/serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning. Det kan f.eks. være samarbejdspartnere, der har brug for dine oplysninger, for at kunne udføre deres opgaver. Tolstrup A/S kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine oplysninger i medfør af lovgivning.

Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data, der kan henføres til dig personligt.

Tolstrup A/S overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. systembehandling, opbevaring, backup og sikkerhed. Dine personoplysninger vil derfor blive delt med sådanne databehandlere, som alene behandler dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks. Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger behandles i strid med Persondataforordningen.

5: Overførsel til lande uden for EU

Tolstrup A/S videregiver ikke personoplysninger direkte til instanser uden for EU (tredjelande) eller til internationale organisationer.

Tolstrups databehandlere anvender dog ofte serviceudbydere, hvoraf nogle kan være hjemmehørende eller har moderselskaber eller computercentre i et tredjeland, og dermed kan dine personoplysninger blive overført til tredjelande. Dine personoplysninger kan overføres til de lande, hvor EU-Kommissionen har vurderet, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU. Evt. overførsel af personoplysninger til såkaldt usikre tredjelande vil ske på baggrund af de af EU-Kommissionen udarbejdede Standard Contractual Clauses (SCC), der er specielt udarbejdet for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

6: Dataintegritet og sikkerhed

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for såvel behandling, opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

7: Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Ret til indsigt: Du har ret at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du få ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt, hvor vi efter normal procedure vil slette dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger – og altid hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden

Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Cookiepolitik for Tolstrup A/S

Senest opdateret d. 14. oktober 2023

Vi bruger cookies til at hjælpe dig med at navigere effektivt og udføre visse funktioner. Du finder detaljerede oplysninger om alle cookies under hver samtykkekategori nedenfor.

De cookies, der er kategoriseret som “nødvendige”, gemmes i din browser, da de er essentielle for at aktivere webstedets grundlæggende funktionaliteter.

Vi bruger også tredjepartscookies, der hjælper os med at analysere, hvordan du bruger denne hjemmeside, gemmer dine præferencer og leverer det indhold og de annoncer, der er relevante for dig. Disse cookies vil kun blive gemt i din browser med dit forudgående samtykke.

Du kan vælge at aktivere eller deaktivere nogle eller alle disse cookies, men deaktivering af nogle af dem kan påvirke din browseroplevelse.

Nødvendige cookies:
Nødvendige cookies er påkrævet for at aktivere de grundlæggende funktioner på dette websted, såsom at give sikkert login eller justere dine samtykkepræferencer. Disse cookies gemmer ingen personligt identificerbare data.

Analytiske cookies:
Analytiske cookies bruges til at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden. Disse cookies hjælper med at give oplysninger om metrics såsom antallet af besøgende, afvisningsprocent, trafikkilde osv.

Markedsføringscookies:
Markedsførings-/annoncecookies bruges til at give besøgende tilpassede annoncer baseret på de sider, du tidligere har besøgt, og til at analysere effektiviteten af annoncekampagnerne.

Ukategoriserede cookies:
Andre ukategoriserede cookies er dem, der analyseres og endnu ikke er klassificeret i en kategori.